Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • Αναχώρηση 23/11 & 7/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 399€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • Αναχώρηση 08,22,29/11 & 06,13/12
 • Διάρκεια 7 ημέρες
 • Τιμή από 650€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 18,24,26,30/12 & 02,03/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 545€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 599€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 23,30/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 545€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12 & 03,06/12
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή από 495€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 21,22,26,29/12 & 02/01
 • Διάρκεια 5,6 ημέρες
 • Τιμή απο 535

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή από 595€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 21/10 & 25/11 & 21,29,30/12 & 03/01 & 18/03
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 595€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 24/12
 • Διάρκεια 10 ημέρες
 • Τιμή από 995€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 24/10 & 08,16/11
 • Διάρκεια 7 ημέρες
 • Τιμή από 685€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 25/10 & 15,23/11 & 06,14/12
 • Διάρκεια 4,5 ημέρες
 • Τιμή από 448€