Καλέστε μας στο 210 57 87 130

Loading color scheme

Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Όλες οι διαδικασίες και τα έγγραφα για την έκδοση και χρήση Διαβατηρίου

1) Γραφεία έκδοσης Διαβατηρίου στην Ελλάδα
2) Για επείγουσα έκδοση Διαβατηρίου
3) Νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης Διαβατηρίου
4)Βιομετρικά Χαρακτηριστικά Ελληνικού Διαβατηρίου
5) Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίας
6) Συχνές Ερωτήσεις
7) Συμφωνία Σένγκεν
8) Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα προς έκδοση/ανανέωση
9) Νέες ταυτότητες υπηρεσιακού προσωπικού
10) Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικίες, δικαιολογητικά)
11) Έκδοση VISA για Η.Π.Α.
12) VISA για αλλοδαπούς που ταξιδεύουν στην Ελλάδα
13) VISA για έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό