Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 25/10
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 450,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 3, 14/9, 19/10
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 575,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 02, 09, 16/08, 13/09
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 1175,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 24/10
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή από 1550,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΟΥΡΚΙΑ
 • Αναχώρηση κάθε Παρασκευή (Ιούλιος - Οκτώβριος), 14 & 15/8
 • Διάρκεια 4,5 ημέρες
 • Τιμή από 405,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΜΑΛΤΑ
 • Αναχώρηση 17, 24 & 31/7, 7, 14, 21 & 28/8
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 539,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 26/7, 9 & 23/8
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 665,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΚΡΟΑΤΙΑ
 • Αναχώρηση 01, 08, 15, 22 /08
 • Διάρκεια 7 ημέρες
 • Τιμή από 845,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 03, 24/08
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 25/7, 2, 9, 15, 22, 29/8
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 27,28/6, 4,5,10,11,12,18,19,25,26/7, 1,2,3,8,9,15,16,17,22,23,29,30/8, 5,6/9
 • Διάρκεια 4,5 ημέρες
 • Τιμή από 485,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • Αναχώρηση 19, 26, 27/7, 9, 10, 13, 16, 17, 23, 24, 30/8
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 469,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΣΕΧΙΑ
 • Αναχώρηση Ιούλιος - Αύγουστος
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 825,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΣΕΧΙΑ
 • Αναχώρηση Κάθε Τετάρτη από 8/5 - 16/10
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€