Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12, 30/12
 • Διάρκεια 8 Ημέρες
 • Τιμή 995€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 24/12
 • Διάρκεια 9 Ημέρες
 • Τιμή 995€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12, 23/12, 29/12, 30/12
 • Διάρκεια 8 Ημέρες
 • Τιμή 995€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 06/01
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 525€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12, 23/12, 29/12 23/12, 30/12 06/01
 • Διάρκεια 4,5 ημέρες
 • Τιμή από 425€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΣΕΧΙΑ
 • Αναχώρηση 23,30/12, 05/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή 455€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 23,30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή 545 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • Αναχώρηση 23,29/12, 05/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή 565 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΣΕΧΙΑ
 • Αναχώρηση 24, 30/12 , 02/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή 960 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΒΕΛΓΙΟ
 • Αναχώρηση 18, 23, 27, 30/12, 3/1
 • Διάρκεια 4,5 ημέρες
 • Τιμή 545 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2, 3, & 5 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή 685 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΦΙΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 02/01/2022
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή 1570 €

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12, 23/12, 30/12, 03/01, 04/01, 07/01
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 329€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 16/12 & 21, 22, 23, 28, 31/12 & 04/01
 • Διάρκεια 5,6 ημέρες
 • Τιμή από 510€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 27/10
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 395€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΟΥΡΚΙΑ
 • Αναχώρηση 11/11, 9/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 499€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 24-28 Δεκ. & 26-30 Δεκ. & 29 Δεκ.-02 Ιαν. & 05 -09 Ιαν.‘22
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 529€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • Αναχώρηση 27/10, 03/11, 24/11, 08/12 & 19/01
 • Διάρκεια 7 ημέρες
 • Τιμή από 1810€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 02, 09, 14/12
 • Διάρκεια 5ημέρες
 • Τιμή από 1820€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 02, 09, 14/12
 • Διάρκεια 5ημέρες
 • Τιμή από 545€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 • Αναχώρηση 03/12
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 879€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 • Αναχώρηση 03/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 540€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΕΛΒΕΤΙΑ
 • Αναχώρηση 3, 11, 18 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 595€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 25 Νοεμβρίου
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 350€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 3,10,18 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 395€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 2, 9 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 555€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΒΕΛΓΙΟ
 • Αναχώρηση 28 Οκτωβρίου, 18 Νοεμβρίου
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 545€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 25 Νοεμβρίου, 2, 9 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 495€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 2,9 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 595€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 2, 3, 4, 9, 10, 11 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 445€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΦΙΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12, 28/12
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή από 2350€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 9 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 6ημέρες
 • Τιμή από 1595€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΕΛΒΕΤΙΑ
 • Αναχώρηση 1, 8, 15 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5ημέρες
 • Τιμή από 545€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 3, 7 Δεκεμβρίου , 2, 9 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 4, 5 ημέρες
 • Τιμή από 645€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 2, 9, Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 495€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 2, 9, 16 Δεκεμβρίου
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 595€/άτομο