Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  • Αναχώρηση 25/02 - 30/09
  • Διάρκεια 4 ημέρες
  • Τιμή από 570,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ
  • Αναχώρηση Κάθε Σάββατο από 01/04 έως 31/10
  • Διάρκεια 5 ημέρες
  • Τιμή από 595,00€