Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση Κάθε Σάββατο από 01/04 έως 31/10
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12, 23/12, 29/12, 30/12
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 775,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12, 02/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 545,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΚΡΟΑΤΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 495,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 23/12, 24/12, 02/01
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 575,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΜΑΛΤΑ
 • Αναχώρηση 22/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 489,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12, 24/12, 29/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 649,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 21/12, 23/12, 30/12
 • Διάρκεια 5,6,7 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 24/12, 31/12, 03/01
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 595,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΓΑΛΛΙΑ
 • Αναχώρηση 24/12, 26/12, 02/10
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 580,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 13/12
 • Διάρκεια 10 ημέρες
 • Τιμή από 575,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 495,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΤΣΕΧΙΑ
 • Αναχώρηση 22/12
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 545,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΤΑΛΙΑ
 • Αναχώρηση 01/11/2019 έως 02/01/2020
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Τιμή από 325,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 26/12. 03/01
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Τιμή από 455,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΑΓΓΛΙΑ
 • Αναχώρηση 21, 22, 24, 29, 30/12
 • Διάρκεια 5,6 ημέρες
 • Τιμή από 545,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση Πρωτοχρονιάτικη αναχώρηση 28/12
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 1149,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση Xριστουγεννιάτικη αναχώρηση 21/12
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 1049,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΕΛΒΕΤΙΑ
 • Αναχώρηση 21/12, 22/12, 26/12, 28/12, 30/12, 02/01
 • Διάρκεια 5,6 ημέρες
 • Τιμή από 495,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΙΣΠΑΝΙΑ
 • Αναχώρηση 26/10, 9/11, 23/12, 30/12
 • Διάρκεια 8 ημέρες
 • Τιμή από 705,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • Αναχώρηση Κάθε Πέμπτη από 7/11 έως 19/12
 • Διάρκεια 9 ημέρες
 • Τιμή από 795,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα ΦΙΛΑΝΔΙΑ
 • Αναχώρηση 28/12
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Τιμή από 2245,00€