Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα ΛΙΒΑΝΟΣ
  • Αναχώρηση 26/4, 7/5, 1, 21/5, 12/6, 2/7, 23/7, 6/8, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 22/10, 5/11, 12/11, 3/12
  • Διάρκεια 6 ημέρες
  • Τιμή από 720,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
  • Αναχώρηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  • Διάρκεια 10 ημέρες
  • Τιμή από 1265,00€