Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 6/7, 13/7, 20/7 & 24/8.
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 265,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 14/8, 22/8, 29/8, 5/9 & 12/9
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 270,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 13/7, 24/7, 1/8 & 16/8
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 245,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 1/7, 13/7, 21/7, 27/7, 1/8, 12/8, 21/8.
 • Διάρκεια 5 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 235,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 13/7 & 20/7, 3/8, 11/8, 17/8, 24/8.
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 295,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 1/6 - 30/9
 • Διάρκεια 1 - 15 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 70,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 / 8
 • Διάρκεια 3, 4 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 349,00€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 1/7 - 30/9
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 51,00€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 25/6 - 5/10
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 26,50€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23/6 - 28/9
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 77,50€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 3/7 - 18/10
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 23,00€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 3/7 - 10/10
 • Διάρκεια 6 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 64,00€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 3/7 - 13/9
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 56,00€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 15/7 - 12/9
 • Διάρκεια 4 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 51,00€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 15/6 - 10/9
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 53,50€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 3/7 - 5/9
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή από 47,50€/άτομο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 1/7 - 20/9
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 91,00€/άτομο