Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 148€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 145€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 06/01
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 128€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12, 06/01
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 128€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 168€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 158€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 138€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31/12, 06/01
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 148€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 06/01
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 178€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23,30/12
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 248€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23, 30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 214€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23,24, 30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 198€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 198€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23,30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 198€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23,30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 198€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24,31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 198€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23,30/12, 06/01
 • Διάρκεια 4 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 188€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 • Διάρκεια 2 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 70€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 04, 11, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 • Διάρκεια 2 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 65€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 • Διάρκεια 2 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 70€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 109€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 • Διάρκεια 3 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 118€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 • Διάρκεια 2 Ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 64€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12 30/12 & 6/1
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 139€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12 30/12 & 6/1
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 101€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 30/12, 06/01
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 114€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 31/12
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 88€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 23/12, 30/12
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 196€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 31/12
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Τιμή 96€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 24/12, 31/12
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή 109€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 5/11/2021
 • Διάρκεια 3 ημέρες
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 165€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση Κάθε Κυριακή
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 25€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 5/12
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 15€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 5/12, 12/12, 19/12
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 20€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 28/11/2021
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 15€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 28/11/2021
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 15€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 21/11/2021
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 15€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 14/11/2021
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 17€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 14/11,12/12
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 17€

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αναχώρηση 14/11/2021
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Σεζόν ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • Τύπος ΟΜΑΔΙΚΑ
 • Τιμή από 15€
Σελίδα 1 από 2